Aktuelt
3/2022

Høyere risiko for psykiske lidelser

Ifølge en ny IFPA-rapport om psoriasis og psykisk helse er personer med psoriatiske sykdommer mer utsatt for å utvikle angst og depresjon.

IFPA har gitt ut rapport om psoriasis og psykisk helse.

Psoriasis er et typisk eksempel på en ikke-smittsom sykdom som er forbundet med store konsekvenser for psykisk helse, livskvalitet og velvære. I april i år lanserte Det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) rapporten Inside Psoriatic Disease: Mental Health (På innsiden av psoriasissykdom: Mental helse).

Ifølge rapporten er depresjon og angst de vanligste psykiske lidelsene over hele verden. Det er anslått at 3,4 prosent av verdens befolkning lever med depresjon og 3,8 prosent med angst. Alle kan utvikle depresjon eller angst på et tidspunkt i livet, men noen individer har økt risiko for å få det. Det at psoriasis er ikke-kurerbar, er kronisk, at det er en systemisk betennelse som oppstår i kroppen og at den er synlig på huden, gjør at mennesker som lever med psoriasissykdom står i fare å utvikle depresjon og angst.

Ifølge IFPA kreves det derfor større oppmerksomhet om psykisk helse og livskvalitet i behandlingen av psoriasis. Det er nødvendig å satse mer på psykisk helsetjenester og psykisk støtte for å minimere denne ekstra belastningen på folk som har en psoriasissykdom. Og det er ifølge IFPA viktig med tidlig diagnose og behandling.

Smerte og kløe er invalidiserende

– Kroniske smerter og kløe i huden må betraktes som noe av de mest invalidiserende symptomer ved hudlidelser og har dessverre en meget stor negativ innvirkning på livskvaliteten for de som rammes, sier Carsten Sauer Mikkelsen til det danske Hud & Helse, som er medlemsbladet til den danske Psoriasisforeningen. Dermatologen ved Aalborg Universitetshospital forteller at de fleste nyere studier konkluderer med at denne problemstillingen er langt mer alvorlig og psykisk belastende for pasienter enn man tidligere antok.

Nei og ja i Beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder sa nei i møtet sitt 29. august til innføring av legemiddelet Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom over tolv år som er aktuelle for systemisk behandling. Ifølge Beslutningsforum var prisen for høy i forhold til andre tilgjengelige behandlingsalternativer. På samme møte sa Beslutningsforum ja til å innføre Guselkumab (Tremfya) til behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. Legemiddelet fikk også ja til å innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.