PEF rundt
4/2022

Innkalling til årsmøte i Oslo

Torsdag 2. mars kl. 19.00 inviterer PEF Oslo til årsmøte.

Årsmøtet vårt arrangeres i Storgata 10 B i Oslo sentrum.

Saksliste:

 • Åpning

 • Konstituering

 • Godkjenning av innkalling

 • Godkjenning av saksliste

 • Valg av ordstyrer

 • Valg av referent

 • Valg av to personer til å underskrive protokoll

 • Årsberetning 2022

 • Regnskap og revisjonsberetning

 • Innkommende saker

 • Budsjett 2023

 • Valg ifølge vedtektene

 • Valg av representant til representantskapsmøte

 • Valg av likepersoner

 • Avslutning

Påmelding

For å kunne beregne bevertning er det ønskelig med en påmelding til årsmøtet. Påmelding og saker som ønskes behandlet på årsmøte bes sendes til styret innen 9. februar 2023.

For å delta på møtet må du melde deg på enten på epost oslo@pefnorge.no eller til Kristin Windahl på telefon 469 61 977.

Er det noen som kan tenke seg å være med i styret eller kjenner noen som ønsker det? Send forslag til styret på epost oslo@pefnorge.no

Hjertelig velkommen!

Hilsen fra oss i PEF Oslo

Jeanette, Monika, Trude, Solveig, Kristin og Lula