Artikler
60/2022

PEF fyller 60 år – hva nå?

Mari Øvergaard

Generalsekretær i Psoriasis- ogeksemforbundet

Når man sertilbake på alt Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har oppnådd, og ikke minst betydd for både pasientgrupper og enkeltindivider, gjennom 60 år er det vanskelig å ikke bli imponert og overveldet. Og det er viktig og riktig å stoppe opp og se tilbake, men det er også en gylden anledning til å se fremover.

I 2022 fyllerPEF 60 år – hva nå?

I et samfunnhvor de aller fleste pasientorganisasjoner dessverre ser synkende medlemstall, så oppleves samtidig behovet for en aktør som taler pasientenes sak som stor. Behovet for kunnskap, informasjon og å komme sammen med andre med samme eller lignende utfordringer er så absolutt til stede. Så hvordan holder PEF seg relevant? Hvordan skal vi fortsette å jobbe for å sikre gode behandlingsmuligheter og gode rettigheter for de med kroniske hudsykdommer?

Det aller viktigstevi skal gjøre er å fortsette å være PEF. PEF er folka, og folka er PEF. Det er folka som vet best hvor skoen trykker, og de skal vi fortsette å lytte til. Vi skal ta vare på den identiteten som er skapt gjennom 60 år.

Vi skal fortsetteå være tydelige og klare på vegne av pasientgruppene, både i møte med fagmiljøene, politikerne, helsemyndighetene, legemiddelindustri og andre. PEFs stemme er pasientenes stemme, og vi skal sørge for at den blir hørt i alle sammenhenger hvor det er nødvendig.

Vi skal fortsetteå være åpne og ønske velkommen alle som ønsker å være en del av vårt fellesskap.

Men aller viktigst – vi skal fortsette!!