Aktuelt
2/2023

Helseplattformen kan gå utover hudpasienter

Innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge kan medføre økt ventetid for hudpasienter på St. Olavs hospital i Trondheim.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Det er blitt avdekket flere alvorlige problemer med informasjonsflyten etter at pasientjournalsystemet og samhandlingsløsningen Helseplattformen ble tatt i bruk i Midt-Norge. Tirsdag 25. april vedtok derfor Kontrollutvalget i Trondheim og Riksrevisjonens kollegium mandatet for å undersøke innføringen av Helseplattformen.

Innføringen av systemet kan også ha gått utover behandlingen av hudpasientene ved St. Olavs hospital.

– Hudpasientene blir godt ivaretatt faglig sett med tanke på utredning og behandling, men innføringen av Helseplattformen har medført redusert kapasitet som ved sykehuset forøvrig. Det kan medføre økt ventetid for pasienter med eksem og psoriasis, og da vi må prioritere pasienter med hudkreft først, sier Ellen Marie Bjørge, overlege og avdelingssjef ved hudavdelingen på St. Olavs hospital.

Tanken med innføringen av Helseplattformen har vært å nå regjeringens mål om «Én innbygger – én journal» for blant å bidra til økt kvalitet i pasientbehandlingen og bedre pasientsikkerhet. Trondheim kommune og St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen i henholdsvis mai og november 2022. Det ble avdekket flere alvorlige problemer med innføringen, og derfor blir det nå satt i gang en undersøkelse.

– Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er, hvor godt det har vært planlagt og hvordan oppfølgingen har vært for å løse problemene. Derfor setter vi i gang denne undersøkelsen sammen med kommunerevisjonen i Trondheim, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding fra Riks­revisjonen.