Redaktøren har ordet
2/2024

Penga rår

Eldrid Oftestad

Redaktør

Det er trist å lese rapporten om sosial ulikhet i helse fra Helsedirektoratet og Nasjonalforeningen for folkehelsen som ble lansert 8. mai. Rapporten er laget av Oslo Met, og ikke uventet er det slik at jo mer penger og bedre økonomi du har, jo bedre helse har du. «De rike overlever det de fattige dør av», sa helsedirektør Bjørn Guldvog på lanseringswebinaret på frigjøringsdagen 8. mai.