Nytt fra forbundet
2/2024

Brukermedvirkning

Kontormedarbeider Trine Knudtzon (t.v.) i Psoriasis- og eksemforbundet er brukermedvirker på forskningssenteret REMEDY ved Diakonhjemmet sykehus. I april deltok hun på kurs i brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning, som ble arrangert av Neuro-SysMed og Universitetet i Bergen (UIB) med samarbeidspartnere, deriblant REMEDY-senteret. Her står hun sammen med Marianne Skaar (i midten), leder for REMEDY pasientråd og Kristin Isabella Kirkengen Espe, brukermedvirker på REMEDY-senteret.