Aktuelt
2/2024

Head to head-studie

I en «head to head»-studie på atopisk eksem ble legemidlene Rinvoq (med virkestoffet upadacitinib) sammen­liknet med Dupixent (med virkestoffet dupilumab). I en «head-to-head»-­studie blir to behandlinger vurdert direkte mot opp mot hverandre. I studien viste Rinvoq overlegenhet, og høyere andel av pasientene oppnådde 90 prosent eller høyere reduksjon i eksem, skriver Health Talk.