Organisasjonsskolen
2/2024

Aktivitet for medlemmene i lokallaget

Mange lokallag er godt i gang med årets aktiviteter for lagets medlemmer, andre er i tenkeboksen.

Gunn Grav Graffer
Irmelin Einevoll
Maren Awici-Rasmussen
Mari Øvergaard
Illustrasjon:
Unn Bjørge

Hva kan vi gjennomføre av aktiviteter i lokallaget? Hvor skal vi som fylkeslag få penger til å gjennomføre noe? Hva ønsker medlemmene våre at vi skal gjennomføre? Hva slags aktiviteter kan bidra til at flere vil melde seg inn?