PEF rundt
2/2024

Åpent møte om HS i Bergen

PEF Bergen og omegn inviterte til åpent møte om HS tirsdag 23. april.

Tekst:
Ann Louise Falch

PEF Bergen og omegn

Møtet ble også strømmet slik at medlemmene som bor spredt eller ikke kunne møte fysisk, hadde anledning å delta digitalt. Hilde Olset, overlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, foreleste om temaet. Hun tok for seg utbredelse, risikofaktorer, ulike behandlingsvalg og grunnleggende tiltak for denne lidelsen som rammer cirka én prosent i Norge.