Aktuelt
2/2024

Omstridt journalsystem innføres i flere helseforetak

I april ble Helseplattformen innført i Helse Møre og Romsdal. Direktør har forståelse for at erfaringene fra St. Olavs hospital i Trondheim vekker bekymring.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Illustrasjon:
iStock

Helseplattformen er en felles pasient­journal, der helsepersonell kan gå inn for å finne og legge inn opplysninger. Journalen er laget for kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister. Da Helseplattformen ble innført for noen år siden på St. Olavs hospital i Trondheim, ble det avdekket flere alvorlige problemer med informasjonsflyten. Det medførte redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasient­behandling, og St. Olavs hospital innrømmet at det kunne medføre økt ventetid for hudpasientene ved sykehuset.