Behandling
2/2024

– Helhetlig sykepleie under press

Sykepleieledere er redd for at helsepersonellkrisen går utover HS-pasienter og andre personer med kroniske sykdommer.

Tekst og foto:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen (t.v.) i Norsk Sykepleierforbund og faggruppeleder for hudsykepleiere, Margunn Skudal Nistad, mener det er behov for oppdatert kunnskap om HS.

I blokka til Norsk Sykepleierforbund i Oslo sentrum snakkes det om frykt. Både forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og faggruppeleder for hudsykepleiere, Margunn Skudal Nistad, frykter at helsepersonellkrisen i Norge vil gå utover personer med kroniske sykdommer, som blant annet hud­sykdommer som hidradenitis suppurativa (HS) som også er kjent som hidradenitt. Lenge har det vært snakk om at vi kan få en helsepersonellkrise i landet, ikke minst da regjeringens Helsepersonellkommisjon la frem sin utredning «Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» i februar i fjor. Den viste at noe må gjøres nå for å møte mangelen på helsepersonell i fremtiden. Skal vi tro Larsen og Nistad er vi allerede i en helsepersonellkrise.