Sykepleieren har ordet
2/2024

Undersøkelsesstolen

Det var i januar i år jeg så stolen for første gang. Jeg fant et bilde av den på nettet i forbindelse med research til et emne jeg tok på Universitetet i Oslo om kunnskap og makt i helsetjenesten.

Tekst:
Astrid Blikstad

Fagutviklingssykepleier på sengepost for hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus

Pasienten vises frem for et legekollegium i 1951. Fotografiet er tatt av en ukjent fotograf ved Universitetets fototekniske avdeling, Rikshospitalet.

I en nettartikkel fra nettavisen forskning.no om Riks­hospitalets unike medisinske fotografisamling dukket det opp et bilde av undersøkelsesstolen, og jeg ble med det samme veldig nysgjerrig på dette kuriosum av en stol.