Forskning
2/2024

– Bedre å være føre var

Kroppen kan danne antistoffer mot biologisk medisin. En studie viser at monitorering av medikamentnivået ved hjelp av blodprøver kan bedre behandlingen.

Tekst:
Tone Aguilar

Frilansjournalist

Marthe Kirkesæther Brun (t.v.) er revmatolog og forsker ved Diakonhjemmet sykehus. Hun er hovedforfatter av en studie som så på monitorering av antistoffer mot virkestoffet infliksimab. Silje W. Syversen (t.h.) er leder av NOR-DRUM-prosjektet som studien er en del av.

Foto: Øystein Røsøvåg Hagen

– En viktig grunn til det, er trolig at man kan oppdage antistoffer mot lege­middelet før sykdommen blusser opp igjen, sier Marthe Kirkesæther Brun.