Nytt fra forbundet
2/2024

Psoriasis- og eksemforbundets landsmøte 2024

Vi gleder oss til å samle tillitsvalgte fra hele landet til landsmøtet på Quality Airport Hotel Gardermoen 26-27. oktober.

Tekst:
Mari Øvergaard

Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Forrige gang Psoriasis- og eksemforbundet hadde landsmøte, ble også organisasjonens 60-årsjubileum feiret. Her tar Hilde Mellum, daværende nestleder i forbundet, imot landsmøtedeltakerne.

I høst arrangerer Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) landsmøte. Det er landsmøtet som er PEFs høyeste besluttende myndighet, og det avholdes landsmøte hvert tredje år. Landsmøtet i PEF består av representanter fra fylkes- og lokallag, samt representantskapet, sentralstyret og kontrollkomiteen.