Lysbehandling
2/2024

Legger også ned hudlegetilbud

Som følge av at lysbehandlingsenheten i Bardu kommune legges ned, mister også kommunen hudlegetilbudet.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

I Hud & Helse nr. 1 – 2024 skrev vi om at lysbehandlingsenheten i Bardu kommune i Troms legges ned fra 1. juli i år. Enheten ligger under hudpoli­klinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og tilbudet legges ned fordi pasientgrunnlaget for lysbehandling ikke er stort nok sammenliknet med lysbehandlingsenhetene i Tromsø, Finnsnes og Harstad. I tillegg til tilbudet i Bardu, har UNN i dag lysbehandlingstilbud i Tromsø, Harstad, Narvik, Finnsnes og Storslett. Ifølge hudlege og seksjonsoverlege Bjørn Kvammen ved UNN foreligger det ingen planer om å legge ned noen av disse fem enhetene.