Behandling
1/2024

– Katastrofe å legge ned

Sykepleier Silje Hanstad reagerer kraftig på at lysbehandlingstilbudet i Bardu kommune legges ned.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Sykepleier Silje Hanstad og leder Anne Berit Kolset i PEF Midt-Troms reagerer på at lysbehandlings­enheten i Bardu kommune skal legges ned.

Lysbehandlingsenheten i Bardu kommune i Troms legges ned fra 1. juli i år. Enheten ligger under hudpoliklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og den er samlokalisert med interkommunal legevakt i Bardu kommune. Sykepleier Silje Hanstad ved hudavdelingen ved UNN driver lysbehandlingen i kommunen. Hun stiller seg uforstående til at lysbehandlingsenheten legges ned.

– Vi opplever at det er et stort behov for denne behandlingen og at behovet har økt fra 2022 til 2023. En nedleggelse vil føre til at pasientene må reise mye lenger for å gå til lysbehandling, og det vil spesielt gå utover de eldre, sier Hanstad.

Ifølge sykepleieren var det 862 lysbehandlinger i 2022 og 1 070 i 2023 i kommunen. Hver pasient gjennom­fører flere behandlinger, og Hanstad forteller at de som får lysbehandling i Bardu har psoriasis (gjennomfører 20–25 behandlinger), atopisk eksem (15–20 behandlinger), iktyose (35 behandlinger) og vitiligo (opptil 100 behandlinger).

– Pasientene kommer fra mange kommuner i distriktet, fra Gratangen, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Ibestad, Sørreisa, Senja, Bardu, Målselv, Balsfjord og Storfjord, sier hun.

Ifølge sykepleieren fører UNN statistikk over lysbehandlingene for de som bor i distriktet, men at de ikke inkluderer de forsvarsansatte på Setermoen som har folkeregistrert adresse andre plasser i landet.

– Setermoen leir er Hærens største militærleir, og det er mange grønnkledde som er pasienter som trenger lysbehandling. Dermed er det reelt flere som benytter seg av lysbehandlingen enn det UNN mener, sier hun.

Hanstad har jobbet på lysbehandlingsenheten siden 2016. Hun forteller at det tidligere var et lysbehandlingstilbud i kommunen på Troms militære sykehus (TMS) siden 1983.

– Troms militære sykehus ble lagt ned i 2014, så i hele 2015 var kommunen uten lysbehandling. På grunn av behovet for denne typen behandling, ble tilbudet gjenreist i 2016, sier hun.

– Trasig

Hege Thomassen Fosslund er etatsleder for Helse, Omsorg og Barnevern i Bardu kommune. Hun forteller at kommunen synes det er trasig at UNN har besluttet å legge ned lysbehandlingen i Bardu kommune.

– Ut fra begrunnelsen fra UNN har vi allikevel forståelse for beslutningen. Lokal forankring og slike desentraliserte spesialisthelsetjenester har mange positive sider ved seg, og vi skulle gjerne beholdt tilbudet i Bardu.

– Nedleggelsen vil føre til at flere pasienter må reise lengre enn i dag for å gjennomføre lysbehandling. Dette kan være utfordrende for mange, og spesielt de eldre pasientene. Hva synes du om det?

– Lengre reisevei og større belastning på den enkelte pasient, samt samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til dette, er dessverre noen negative konsekvenser av UNN sin beslutning om nedleggelse av tilbudet.

– Ikke stort nok pasientgrunnlag

Hudlege og seksjonsoverlege Bjørn Kvammen ved UNN bekrefter at sykehuset legger ned enheten i Bardu.

– Vi legger ned lysbehandlingen i Bardu fordi antall lysbehandlinger har gått ned. Mange hudpasienter får nå moderne medikamenter, og derfor er det ikke samme behov for lysbehandling som tidligere. Det har vært en gradvis reduksjon i de siste ti årene. Det ser vi ikke bare i vår region, men i hele verden, sier han.

Ifølge Kvammen er ikke pasientgrunnlaget for lysbehandling stort nok sammenliknet med lysbehandlingsenhetene i Tromsø, Finnsnes og Harstad som også tilhører UNN. Pasientene vil bli overført til disse enhetene.

– Tallene for 2022 viser at lysbehandlingsenheten i Bardu hadde 858 behandlinger. Det vil si mellom 60-70 pasienter som gjennomførte en serie på omtrent 15 behandlinger. Samme år var det i Finnsnes 1 600 behandlinger og i Narvik 2 002. I Tromsø var det i 2022 var 5 002 behandlinger, sier Kvammen.

– Hvor går grensen for å avgjøre at et pasientgrunnlag er godt nok?

– Det er ikke bare antall pasienter som avgjør det, men også andre forhold som for eksempel reisevei.

Plassutfordringer

Kvammen forteller at UNN begynte å vurdere nedleggelse av lysbehandlingen i Bardu for to år siden. Etter hvert fikk sykehuset vite at Bardu kommune har behov for å bruke lokalene der lysbehandlingen holder til i dag til egne formål, og UNN ser ikke for seg å kunne etablere et tilsvarende tilbud i andre lokaliteter på Setermoen.

Etatsleder Hege Thomassen Fosslund forteller at kommunen har plassutfordringer.

Hudlege Bjørn Kvammen forteller at Bardu kommune har tenkt til å bruke lokalet til noe annet. Stemmer det?

– Bardu kommune har over tid hatt plassutfordringer på helsehuset. Etter at beslutningen om avslutning av lysbehandlingen ble tatt, har Bardu kommune gått videre i arbeidet med plassutfordringene internt på helse­huset. Når de to kontorene blir ledige 1. juli 2024 vil vi derfor benytte de ledige lokalene til andre kommunale tjenester på helsehuset i Bardu.

– Meget beklagelig

Lokalforeningen Psoriasis- og eksemforbundet Midt-Troms synes det er meget beklagelig at lysbehandlingstilbudet på Setermoen står i fare for å legges ned.

– Det har vært tilbud om lysbehandling på Setermoen helt siden 1983, og tilbudet har vært mye brukt i alle disse årene av folk med hudlidelser i kommunene i regionen Midt-Troms. Nå må pasientene overføres til behandlingsenheter enten i Narvik, på Finnsnes eller i Tromsø, noe som fører til lange reiseveier for alle. Noen av behandlingsenhetene har alt fulle lister med pasienter, og de kan ha problemer med å ta inn nye pasienter. PEF Midt-Troms håper inderlig at Bardu kommune og UNN kan finne en løsning som gjør at det gode behandlingstilbudet på Setermoen kan opprettholdes, skriver leder Anne Berit Kolset i PEF Midt-Troms en uttalelse på vegne av lokallaget.