PEF rundt
1/2024

Aktivitetskalender

Mars

Årsmøter i fylkes- og lokallag

For tiden arrangerer fylkes- og lokallag i Psoriasis- og eksemforbundet årsmøte. Mange av lagene er ferdig med sine årsmøter. Gå inn på hudportalen.no for å se når ditt lokallag har årsmøte.

April

PEF Trondheim og omegn

Lokallaget planlegger PEF Trondheim og omegnmedlemstur til Savalen Fjellhotell & Spa helga 12.–14. april. Dette er en tur som PEF Møre og Romsdal har gjennomført tidligere med sine medlemmer. Vi vil sende ut mer informasjon til medlemmene når vi vet mer, så sett av denne helga for dette tror vi vil være en fin opplevelse.

September

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet i 2024 gjennomføres som et digitalt møte den 7. september. Der møter sentralstyret, fylkeslagenes representant, en representant fra PEF-ung og kontrollkomiteen.

Oktober

Fagkonferanse

PEF sentralt inviterer til fag­konferanse i 2024 fredag 25. oktober i Oslo. Tema for årets konferanse er kompleksiteten i sykdomsbildet hos personer med hudsykdommer og / eller psoriasisartritt.

PEFs landsmøte

Psoriasis- og eksem­forbundets landsmøte arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen 26.–27. oktober.

Vil du at flere skal få høre om aktivitetene i ditt fylkes- og lokallag i PEF? Da er det bare å sende oss informasjon til epost post@pefnorge.no

Aktivitetsbank

På PEFs aktivitetsbank på hudportalen.no finner du tips til fysiske og digitale aktiviteter og tilbud som kan gjennomføres av lokallag, fylkeslag eller av andre frivillige.