Aktuelt
1/2024

Forebygger forverring

I en ny artikkel i det anerkjente fagtidsskriftet The Lancet Rheumatology beskrives en metode for å forhindre at sykdommen forverres hvis kroppen hindrer medisinen i å virke. I studien ved REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus analyserte forskerne forholdet mellom dannelsen av antistoffer mot TNF-hemmeren infliximab og behandlingens effekt og bivirkninger. 615 pasienter med kroniske inflammatoriske sykdommer i ledd, tarm eller hud deltok i studien. Forskerne fant ut at ved å overvåke utviklingen av antistoffer gjennom regelmessige blodprøver, kunne de forhindre at sykdommen ble verre. Det bidro til en mer stabil og forutsigbar hverdag for pasientene.

Her kan du lese mer om studien ved REMEDY-senteret.