Nytt fra forbundet
1/2024

Utlysning av forskningsmidler

Psoriasis- og eksemforbundet deler ut forskningsmidler i forbindelse med sitt landsmøte 26.-27. oktober 2024.

Tekst: Mari Øvergaard

Generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet

Det er en lang tradisjon at Psoriasis- og eksemforbundet deler ut forskningsstipend på sitt landsmøte. På landsmøtet i 1976 ble det delt ut forskningsstipendier til doktor Arne Halsos (f.v.), professor Rajka og doktor Ulla Britt Neethe. Her står de sammen med forbundets daværende nestformann Finn Stian Pedersen og formann Knut Fongen.

Forbundet håper det vil være stor interesse for å søke om stipend fra Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond. Forskningsmidler gis til forskning på kroniske hudsykdommer. Midlene kan tildeles medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning eller forskning på alternative behandlingsmetoder.

Forskningsfondet delte i 2021 ut 100 000 kroner til forsker og lege i spesialisering Mari Løset ved St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Hun mottok midler til forskningsprosjektet «Mekanismer bak utvikling av psoriasis».

I anledning Psoriasis- og eksemforbundets 60-årsjubileum i 2022 ble det foretatt en ekstra tildeling på 60 000 kroner. Denne tildelingen gikk til prosjektet «Utvikling av metode for persontilpasset behandling av inflammatoriske hudsykdommer» til Olav Sundnes. Han er hudlege og seniorforsker ved Riks­hospitalet, Oslo universitetssykehus.

Søknadsprosessen

Send en enkeltsøknad på maks 2–3 sider som inneholder navn og kontaktinformasjon til søker, samt en beskrivelse av prosjektet og søknadssum.

Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på mari.overgaard@pefnorge.no for mer informasjon.