Nytt fra forbundet
1/2024

Status for fylkeslagene

I de siste årene har det vært endringer i organiseringen av fylkene våre – både i Norge og i PEF.

Regionreformen i 2017 førte til endringer for fylkeslagene i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Det gjør også reverseringen av reformen. Fra 1. januar 2024 er det 15 fylker i Norge. For PEF betyr dette også noen endringer:

 • PEF Viken vedtok på sitt årsmøte i 2023 å beholde sammenslutningen av Akershus, Østfold og Buskerud. Fylkeslaget fortsetter dermed som før med følgende lokallag: PEF Akershus, PEF Fredrikstad og omegn, PEF Indre Østfold, PEF Ringerike og omegn, PEF Halden og PEF Drammen og omegn.

 • PEF Vestfold og Telemark ble vedtatt delt mellom PEF Vestfold og PEF Telemark på årsmøtet i 2023.

 • PEFs fylkeslag i 2024 består totalt av 13 lag:

  • PEF Agder

  • PEF Finnmark

  • PEF Innlandet

  • PEF Møre og Romsdal

  • PEF Nordland

  • PEF Oslo

  • PEF Rogaland

  • PEF Troms

  • PEF Trøndelag

  • PEF Vestfold

  • PEF Telemark

  • PEF Vestfold

  • PEF Viken