Nytt fra forbundet
1/2024

Tilskudd til utvikling

Sentralstyret har vedtatt at Velferds- og trivselsmidler endrer navn til Tilskudd til organisasjonsutvikling og opplæring. Alle lokallag og fylkeslag i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) kan søke på disse midlene. Endringen blir gjort for å sikre at midlene i større grad kan brukes til aktiviteter og tiltak vi vet lokallag og fylkeslag har større vanskeligheter for å skaffe ekstern finansiering til å gjennom­føre. Sentralstyret har i 2024 bevilget kr. 75 000,- til tilskuddsordningen. Søknadsfristen er 15. april 2024. Søk­nadene blir behandlet i sentral­­styre­­møtet 6. mai 2024.