Hovedsaken: Mangfold
3/2022

– God kjennskap

Katarina Zak Stangeland er leder for Norsk forening for dermatologi og venerologi. Hun har inntrykk av at de fleste leger har god kjennskap til å identifisere hudsykdommer i hud som ikke er hvit.

Hudlegeforeningslederen Katarina Zak Stangeland mener norske hudleger har god kunnskap på mangfold og hudsykdommer.

Foto: Aleris

– Hva kan være utfordrende med å diagnostisere hudsykdommer i ulike hudtyper?

– Hudutslettet kan se annerledes ut i annen hudtype, for eksempel kan det være vanskelig å se rødhet i mørkere hud.

– Har norske hudleger god nok kunnskap om å identifisere hudsykdommer i hud som ikke er hvit?

– Ja, det vil jeg si de har. Det har vært mye fokus på det både nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med utredning og behandling.

– Har du noe inntrykk av hvor god denne kunnskapen er hos allmennlegene som ofte er de som må henvise pasienten til hudlege?

– Nei det har jeg dessverre ikke kjennskap til.

– Hva gjøre dere i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) for å øke kunnskapen om å identifisere hudsykdommer i ulike hudtyper?

– NFDV organiserer videreutdanning av norske hudleger i form av kurs. Både på høst- og vårmøtet legges det opp til ulike tema. Tema varierer, men tar alltid høyde for ulike hudtyper.