Nytt fra forbundet
3/2022

Nye tildelinger fra Dam

Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung fikk i juni midler fra Stiftelsen dam til fire nye prosjekter. Det ene prosjektet er å lage en informasjonsbrosjyre og webinar om hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper. Det andre prosjektet er en myldrebok for barn med hudsykdom, for å gi barna en bok de kan kjenne seg igjen i. Det tredje er en digital kursrekke om rettigheter for mennesker med hudsykdommer og psoriasisartritt, og det fjerde prosjektet er en fagkonferanse om psykisk helse.