Nytt fra forbundet
3/2022

Korset

20 august–3. september dro en gjeng med seniorer fra PEF til helsesenteret Valle Marina på Gran Canaria. Seniorturen er et prosjekt med støtte fra Stiftelsen Dam via et program som heter Aktivitetsmidler. Ett av målene med dette programmet er å få seniorer i gang med aktiviteter igjen etter koronapandemien.