Hovedsaken: Mangfold
3/2022

Hudsykdommer i alle nyanser

Med et nytt informasjons­prosjekt om hudsykdommer i ulike hudtyper ønsker Psoriasis- og eksem­forbundet å heve kunnskap om symptomer på hudsykdommer i farget hud.

Foto: iStock

I juni fikk Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) midler av Stiftelsen Dam til dette prosjektet. Som en del av prosjektet vil forbundet lage en informasjonsbrosjyre og invitere til et webinar om hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper. Brosjyren skal utgis på norsk, engelsk, somali, arabisk og urdu. Målet er å heve kunnskap om symptomer på hudsykdommer i farget hud, samt å bekjempe skam og stigma knyttet til det å ha en hudsykdom.