Hovedsaken: Mangfold
3/2022

Hudsykdommer i alle nyanser

Med et nytt informasjons­prosjekt om hudsykdommer i ulike hudtyper ønsker Psoriasis- og eksem­forbundet å heve kunnskap om symptomer på hudsykdommer i farget hud.

Foto: iStock

I juni fikk Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) midler av Stiftelsen Dam til dette prosjektet. Som en del av prosjektet vil forbundet lage en informasjonsbrosjyre og invitere til et webinar om hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper. Brosjyren skal utgis på norsk, engelsk, somali, arabisk og urdu. Målet er å heve kunnskap om symptomer på hudsykdommer i farget hud, samt å bekjempe skam og stigma knyttet til det å ha en hudsykdom.

Ifølge PEF er tall og statistikk om hudsykdommer i Norge ikke differensiert på hudfarge, men det finnes informasjon fra andre land om ulikheter i epidemiologi og sykdomsbilde avhengig av hudfarge.

Studier viser at psoriasis har en høyere forekomst hos den hvite befolkning i vestlige land, mens prevalensen varierer fra hvilken verdensdel og land du bor i. Samtidig påpekes det at det er lite kunnskap om utbredelsen av psoriasis i verdens­delene Asia, Afrika og Mellom- og Sør-Amerika.

Spørsmål om underrapportering

Tall fra USA viser at hvite har høyere prevalens (3,6 prosent) enn både afroamerikanere (1,9 prosent) og latinamerikanere (1,6 prosent). I artikkelen «Psoriasis in Skin of Color: Epidemiology, Genetics, Clinical Presentation, and Treatment Nuances» i det amerikanske dermatologiske tidsskriftet The Journal Clinical and Aesthetic Dermatology skriver forfatterne at psoriasis hos fargede i USA kan være underrapportert, fordi det er ulik tilgang på helsehjelp og tilgang til dermatolog i landet. Artikkelforfatterne viser også til ulikt sykdomsforløp og symptombilde som mulig årsak. Hos en afroamerikaner kan aktiv betennelse misoppfattes som pigmentering etter et utbrudd, og generelt er sykdomsbildet mer komplisert og med høyere sykdomsaktivitet.1

HS og eksem

I USA finnes det også tall om hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS) og utbredelse basert på hudtype. I dette landet er det en betydelig høyere utbredelse av HS hos afroamerikanerne, og en generelt høyere utbredelse av HS hos hele 3–4 prosent av befolkningen.2 Omtrent 1 prosent av befolkningen i Norge har HS.

Atopisk eksem er også en diagnose som viser seg mer utbredt i farget hud. I perioden 1999–2004 ble den store International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) gjennomført. 385 853 deltok fra 60 land. Tallene for utbredelse i studien varierte fra 0,2 til 24,6 prosent. Land i Afrika og Oseania rapporterte en høyere prevalens av eksem, mens land i Nord- og Øst-Europa hadde lavere utbredelse. Studier fra London viser at det er flere fargede barn som har eksem (16,3 prosent). Hvite barn har opp mot 8,7 prosent.3

Tilgjengeliggjøring

– Til tross for at både HS og atopisk eksem er mer utbredt i farget hud, er det svært vanskelig for pasientene å finne validert informasjon og bilder som er rettet mot annen hudfarge enn hvit. Derfor blir det utfordrende for en hudpasient med farget hud å finne referansebilder som samsvarer med egne symptomer og informasjon om egen diagnose. Med prosjektet vårt «Hudsykdom i alle nyanser, på flere språk» håper vi å kunne bidra til at informasjon om hudsykdommer i ulike hudfarger blir mer tilgjengelig for både pasientene selv og for helsepersonell, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

Kilde: Psoriasis- og eksemforbundets prosjektbeskrivelse om «Hudsykdom i alle nyanser, på flere språk» for søknad til Stiftelsen Dam.

Referanser:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255694/

  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28633744/

  3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/exd.13514