Nytt fra forbundet
3/2022

Årets representantskapsmøte

Lørdag 3. september var det tid for årets representantskapsmøte i Psoriasis- og eksemforbundet. I år som i fjor ble det digitalt, og administrasjonen holdt i spakene med sentralstyremedlem Irmelin Einevoll som møteleder. Budsjettet for 2023 ble vedtatt, og representantskapet bestemte at neste år blir det likepersonskurs og organisasjonskurs. Som følge av at flere fylker i landet oppløses, vedtok representantskapet at det er opp til fylkeslagene PEF Vestfold og Telemark og PEF Viken om og hvordan de eventuelt vil gjennomføre en slik oppløsning. PEFs generalsekretær Mari Øvergaard informerte på møtet at det blir representantskapsmøte 1.–3. september 2023 og 7. september 2024. Hun fortalte også at landsmøtet 2024 arrangeres 25.–27. oktober.