Forbundslederen har ordet
60/2022

Fra Goeckerman* Goeckerman-behandlingen var en kombinasjon av tjære- og lysbehandling som kom i 1925. til tabletter og sprøyter

Tord Johansen

Stolt forbundsleder i Psoriasis- og eksemforbundet

Tord Johansen

Det er duket for jubileum av vårt kjære Psoriasis- og eksemforbund (PEF). Vi runder 60 år for vårt daglige arbeid for alle med diverse hudlidelser og som har ledd som skranter.

I 1962 var mange innom behandling med tjæreprodukter, så en kunne fra tid til annen kjenne den gode tjærelukta fra mennesker under behandling. På hudavdelinger ble det beskrevet som en sky av tjærelukt. Positive resultater ble det også av denne for mange grisete behandling.

Ser en da 60 år fram i tiden er det et behandlingstilbud som bare er der og er helt fantastisk: SOL, SJØ og VARME.

Meg fortalt var det i startfasen ofte nevnt i samtaler ordet «klimabehandling». Og den kom som en fantastisk, varm og kjærkommen behandlingsform.

Fra 1976 i Jugoslavia, så over til Panorama på Lanzarote. Der ble det et helårlig behandlingstilbud. Etter noen år ble Apartamentos Lanzarote tilholdssted. Fra 1995 ble anbudet gitt til Valle Marina på Gran Canaria. Sol og sjøbad lå som en grunnmur for opplegget.

Det verken var eller er så enkelt for de som har en hudsykdom å ta av seg klærne og legge seg ned for soling. Det var uvant, og en holdt litt igjen. Men det ga fantastiske resultater på kropp og sjel.

Bare tankene på de første oppholdene varmer et nordnorsk hjerte.

Utviklingen har gått videre, ikke minst former og medisiner er utviklet ut fra forskning og ikke minst all erfaring som også det norske fagmiljøet har fått tilgang til.

Denne lederen min kunne like gjerne hatt som overskrift fra kjøkkenbord til en veldrevet pasientorganisasjon. Både krav til og utviklingen av frivillige pasientorganisasjoner, har vært gedigen, som ellers i samfunnet. Psoriasis- og eksemforbundet er hele veien fundamentert på frivillighet.

I samme åndedrett som PEF jubilerer, må en gratulere flere av lokal- og fylkeslag som også kan feire sine jubileer dette året.

Det hele er pakket godt inn i frivillighetens år 2022. Gratulerer til dere alle.

Mange har fått gode råd, gode veiledninger fra tillitsvalgte og administrasjonene opp gjennom årene. Dette med å gi videre det en har lært, være seg informasjon om drift eller råd om behandlingsformer, er nok noe av det viktigste alle kan bidra med.

Rundt disse små glimt fra organisasjonen er det en fantastisk ansatt som har gitt mer av sin personlighet og av kjærlighet til PEF enn noen får takket henne godt nok. Det er organisasjonssekretær Mette Land Magnusson, som nå er blitt pensjonist. I moderne drift snakkes det om det lille ekstra, men hos deg, Mette, var det bare en naturlig del av deg. Nyt årene.

Jeg vil også takke alle tillitsvalgte og administrasjonene opp gjennom årene for strålende arbeid. Vi er en pasientorganisasjon fordi vi har noe som andre ikke har og plages med.

Måtte Dere alle ta jubileet inn og dele minnene for eksempel bare ved å ta en telefon. Gi hverandre et godt smil og tenk på alt positivt som har skjedd, og alt som er utført og kjempet for gjennom 60 år.

Tusen takk til Dere alle.