Artikler
60/2022

Et historisk tilbakeblikk i Telemark

Det hele startet for 53 år siden med et møte på kafe Williams i Porsgrunn.

Tekst:
Helge Holmberg

Foranledningen til dette møte var at Odd Reiss fra Porsgrunn hadde deltatt på landsmøtet til Norsk Psoriasisforbund i Oslo i januar 1969. Her ble han valgt inn i landsstyre. Sammen med sin kone Kirsten Reiss og Odd E. Larsen tok han initiativ til å arrangere et møte på Kafe Williams i Porsgrunn den 25. mars 1969. Der ble det nedsatt et arbeidsutvalg med Rolf E. Larsen som formann.

På det første ordinære medlemsmøte 24. april 1969 var det 60 personer tilstede og foreningen ble kalt Grenland avdeling av Norsk Psoriasisforbund. Trygdesjefen i Porsgrunn var på dette møte og fortalte at Porsgrunn Trygdekasse hadde sendt en henstilling til Rikstrygdeverket om å føre opp medikamenter til behandling av psoriasis på listen som automatisk gir refusjon fra Trygdekasssen. Resultatet ble 75 prosent refusjon.

Hudavdeling 17 år etter

Den 25. september samme år ble spørsmålet om en hudavdeling ved sykehuset tatt opp og fylkeslege Hans H. Tjønn ble kontaktet. Først i 1986, 17 år etterat ideen ble unnfanget, åpnet hudavdelingen ved PLA, Porsgrunn Lutherske sykehus, en poliklinisk hudavdeling med bad og solarium, med Olav Laastad som overlege. I mellomtiden hadde foreningen drevet sitt eget solarium i Øvregate i Skien, for øvrig det første i Norge, det åpnet i 1976 og var i bruk i fem år.

På det første ordinære årsmøte i mars 1970 ble Liv Halvorsen valgt inn i styret. Økonomien var dårlig i de første åra. På høsten 1973 fikk foreningen godkjent spillekvelder på Skistredet Bingo i Skien. Det kostet penger å komme i gang, penger foreningen ikke hadde. For å få polititillatelse og innkjøp av gevinster pantsatte to av foreningens medlemmer sine hus og fikk lån i Telemarksbanken.

I 1974 arrangerte foreningen sin første behandlingsreise til Lanzarote. Siden den gang har det blitt arrangert helsereiser til Spania, Hellas, Kreta, Kypros og Kanariøyene. I 1978 ble navnet endret til Telemark Psoriasisforening. I 1981 arrangerte foreningen Østlandskonferanse i Porsgrunn, senere har det blitt flere konferanser også i samarbeid med Vestfold Psoriasisforening. PSO Ung ble etablert i 1988, og Torgunn H. Tveit ble valgt til vår ungdomsrepresentant.

Aktiviteter

Foreningen er aktiv og arrangerer ni medlemsmøter i året med innbudte foredragsholdere, stand på Verdens psoriasisdag 29. oktober og besøk til PEFs hovedkontor i Oslo. Nissefesten i desember er spesielt populær. Flere av våre medlemmer har opp gjennom årene sittet i styret i FFO Telemark, og vi deltar aktivt på forbundets stand under Arendalsuka og støtter opp om arrangementer i regi av FFO.

Årlige arrangementer er bussturer for medlemmene, en sommertur og en juletur. Forbundets hedersbevisning henger høyt og tre av våre medlemmer har fått tildelt denne utmerkelsen for særdeles stor innsats for forbundets interesser.» Fra PEF Telemark har Liv Halvorsen (Bodø i 2012), Vidar O. Haugen (Gardermoen i 2015) og Anne-Marie Holmberg (Stavanger i 2018) fått utmerkelsen.

Våre to hovedutfordringer i tiden som kommer er gjennomføring av sammenslåingsprosessen med PEF Vestfold fra 1. januar 2020. Vi har allerede hatt et par møter med Vestfold, også med deltagelse fra forbundsleder og generalsekretær til stede. Det er et godt samarbeidsklima, og vi har tro på at denne prosessen vil gå greit og til det beste for våre medlemmer. Den andre store utfordringen er at antall medlemmer i forbundet er for nedadgående. Dette er en uheldig utvikling som det må tas tak i.

23 år som leder

Styret i jubileumsåret er Vidar O. Haugen (leder), Anne Øverbø (nestleder), Turid Hanssen (sekretær), Helge Holmberg (kasserer), Torunn Tollefsen (styremedlem), Bjørn Slettene (varamedlem) og Solveig Helene Iversen (ungdomsrepresentant). Vidar er den sjette lederen fra foreningen ble startet i 1969 og i særklasse. Han har vært leder lengst, 23 år.

I forbindelse med min graviditet og fødsel i 1970 fikk jeg et utbrudd av psoriasis, som resulterte i innleggelse på Rikshospitalet. Den gang var det ikke bare å hive seg rundt og google hva en kunne gjøre av selvbehandling for å få en bedre hverdag. Så da ble løsningen å melde seg inn i Norsk Psoriasisforbund. I 1973 ble Mo psoriasisforening dannet, og siden den gang har jeg hatt tillitsverv. I tillegg har jeg fått utrolig mange gode venner som har betydd mye for meg i nesten 50 år.

Sissel Brufors Jensen
Mangeårig tillitsvalgt i forbundet

For meg har PEF betydd mye gjennom mange år. Jeg har hatt stor glede og nytte av å være medlem i PEF, og ikke minst fått mange venner og lært mye om å leve med og mestre de utfordringer jeg har møtt på min vei.

Kenneth Waksvik,
Mangeårig tillitsvalgt i forbundet

Hedersbevisninger tildelt

1987

Hans Coucheron Aamodt

Else Bohnstedt

Gøsta Karlson

Torleif Janson

Gunnar Lomholdt

Elsa Rønning

Knut Fongen

1989

Aase Aarstad

Kristian Eckhoff

Henning Henriksen

Berit Dahl

1991

Hermund Haugen

1994

Karsten Gulliksen, post mortem

Ingrid Mällberg

Greta Altermark

Karl Hermann

Arne H. Jenssveen

1997

Aud Karlsen

Helge Bengtsson

Hans-Olav Berntsen

2000

Anne-Lise Tornes

Anne Berit Johansen

2003

Elna Rasmussen

Arild Dahlen

Anne Skaget

2006

Trine Knudtzon

Ole W. Johansen

Leif Johan Ingebrigtsen

2009

Lorentz Risan

Marianne Lund

Sissel Brufors Jensen

2012

Liv Halvorsen

Svein J. Åkerland

Kjell Johnstad Knut Svela

2015

Solgunn Larsen

Lillian Olafsen

Vidar O. Haugen

Svein Kvalevåg

Viggo Johnsen

Birger Angelsen

2018

Solva Meinseth

Gunn Aga Gjøen

Anne Marie Holmberg

Jane Heggheim

Kjersti Ollestad

Ragnar Akre-Aas