Artikler
60/2022

Den stadige kampen

Det var ikke en selvfølge at personer med psoriasis kunne reise på behandlingsreiser på 70-tallet. Det er fortsatt ikke det.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Det var en milepæl da personer med psoriasis for første gang fikk muligheten til å reise på behandlingsreise til Biela i datidens Jugoslavia i 1976. Da hadde mangeårig forbundsleder Knut Fongen og nestleder Finn Stian Pedersen jobbet i kulissene med god hjelp av leder for Norsk jugoslavisk samband i Norge. Flere hundre psoriatikere i Norge fikk nyte godt av denne prøveordningen finansiert med statlige midler. Pengene tok slutt etter tre-fire år. Dessuten var ikke forholdene ved de to behandlingsstedene som ble benyttet, Park hotell i Biela og helsesentret i Igaloo, ideelle.

Men Norsk Psoriasis Forbund ville ikke slippe taket på klimabehandling og begynte å lete etter et annet behandlingssted. På denne tiden var det store mangler på det som skulle være primærbehandling av psoriasis i Norge. Men selv om behovet for klimabehandling var stort og at legene så de gode resultatene av saltvann og sol, var det aldri ment som annet enn et supplement til behandling i Norge.

Fra 1980 var det mulig å dra på behandlingsreiser til Lanzarote.

En permanent ordning

Det ble arbeidet iherdig mot myndighetene for å få etablert en permanent ordning med klimabehandling. Lokalforeninger lobbet mot lokale representanter på Stortinget, og som tidligere stortingsrepresentant, snakket forbundets organisasjonssekretær Else Repål med sine politiske kontakter.

Høsten 1979 vedtok Stortinget at klimabehandlingen skulle etableres som en prøveordning. Lanzarote ble valgt som behandlingssted. Fra 1980 fikk mange mennesker med psoriasis sol- og saltvannsbehandling under kyndig faglig tilsyn av hudleger, sykepleiere og sosionomer. I 1995 gikk anbudet videre til helsesenteret Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria, og der foregår behandlingen fortsatt. Valle Marina ligger på sydspissen av Gran Canaria, og helsesenteret eies og drives av Norges Astma- og Allergiforbund.

I 1997 ble den statlige ordningen med klimabehandling permanent, og 1. januar 2018 kom det en egen forskrift om behandlingsreiser til utlandet. Det er fortsatt Seksjon for Behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus som administrerer ordningen gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet, og Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

Dokumentert effekt

Effekten av klimabehandlingen har med årene blitt godt dokumentert. Ifølge SINTEFs evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet fra 2011 har klimabehandling for personer med psoriasis og revmatiske lidelser som psoriasisartritt positive effekt.

SINTEFs evaluering peker også på at klimabehandling har god effekt på atopisk eksem. Ifølge evalueringsrapporten bedres atopisk eksem ved lysbehandling og påvirkning av sol. I høringen i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med statsbudsjettet 2021 påpekte PEF at behandlingen som gis gjennom behandlingsreiser til utlandet er et kostnadseffektivt tilbud og at atopisk eksem er en av gruppene som har best effekt av klimabehandling. Likevel mister fortsatt eksempasientene dette tilbudet når de blir voksne. PEF har gjennom alle år hatt klimabehandling som sin viktigste interessepolitiske sak, og det viktige påvirkningsarbeidet har ført til at vi i Norge har i dag «verdens beste» klimabehandlingstilbud.

Nordisk samarbeid

Det er ikke noe nytt at Norge har samarbeidet med nordiske land om klimabehandling. PEF samarbeidet med det svenske psoriasisforbundet for å få på plass et tilbud om klimabehandling i egen regi på Lanzarote i 1977, og i 2021 samarbeidet PEF med de andre nordiske psoriasisorganisasjonene (NORDPSO) om en rapport om klimabehandling i Norden. Rapporten ble presentert på IFPAs konferanse (The 6th World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2021) i Stockholm.

Kilder: Tidligere generalsekretær Terje Nordengen, Festskrift Norsk Psoriasis forbund 25 år, Jubileumsberetningen fra Norsk psoriasisforbunds 50-årsjubileum og Hud & Helse.

I mine 30 år i «Behandlingsreiser for psoriasis» har PEF alltid vært imøtekommende, positiv og inkluderende. Mange flotte mennesker har kommet og gått. Takk til hver og en! Mine møter med det enkelte medlemmet har vært en ydmyk lærerik, oppbyggende og spennende reise. Stor takk!

Det er fantastisk å se hva «grunnmuren» som legges i barn og ungdomsgrupper gir til å takle sykdom som voksen. Jeg er stolt av «barna mine» som plutselig er i «styre og stell» i PEF-ung og etter hvert i PEF! Jeg er alltid glad for å møte dere ved ankomst og følge dere i tre uker. Felicidades – 60 años!

Elisabeth Fjelde,
Sykepleier på helsesenteret Valle Marina

Som ansatt som hudlege på Rikshospitalet, startet vi å reise til Lanzarote høsten 1980. PEF var en viktig pådriver for å etablere klimabehandling, og vi hadde veldig godt samarbeid. PEF har vært sentrale i å etablere og holde dette behandlingstilbudet ved like. Jeg tror det er riktig å si at uten PEF hadde det ikke vært klimabehandling.Nils-Jørgen Mørk,
Tidligere hudlege ved Oslo universtitetssykehus