Artikler
60/2022

Tilbakeblikk fra kontoret

Mette Land Magnusson

Tidligere organisasjonssekretær i Psoriasis- og eksemforbundet 1985–2021

Jeg begynte i  forbundet 1. november 1985. Vi hadde kontorlokaler i en liten leilighet i tredje etasje i Steners gate (uten heis) og lager i bakgården – sentralt i byen. Else Repål var sjefen på kontoret, Arne H. Jenssveen var nyvalgt forbundsleder. Regnskapet ble ført av Gudrun Forsberg.

Mine oppgaver besto  av skriving av saksdokumenter (etter manus) og diverse brev. Det er eksotisk å tenke tilbake på min første skrivemaskin, en manuell Remington (uten rettetast). Ajourføringen av medlemmer besto den gangen i å registrere all aktivitet på papir. Vi sendte inn og ut adresseendringer til et datafirma som besørget kjøring av fakturaer for oss, samt utkjøring av medlemsbladet Psoriatikeren og etiketter til lokallagene.

Vi drev med  lotteri den gangen også, og vi hadde en stor jobb med utsending og ikke minst dra til Oslo politikammer som sto for trekning av vinnerne. Vi pakket og sendte ut mange brosjyrer til legekontor og sykehus, samt lokal- og fylkeslag. Det var mange tunge løft, lasting av esker på tralle og å gå til Vaterland postkontor.

I 1987 ble  datamaskin innkjøpt. En dataingeniør laget et medlemssystem til oss, og en ny verden åpnet seg!

4. januar 1990 flyttet vi fra sentrum til Helsfyr og til Grenseveien 86 A. Flyttingen ble gjennomført med god hjelp fra lastebilsjåfør i Oslo-foreningen, samt at ektemennene til Else og meg hjalp godt til, et godt stykke dugnadsarbeid ble utført. Forbundsleder Arne hjalp også godt til. Han sørget blant annet for at det ble fraktet lagerhyller fra hans tidligere arbeidsplass i Flyvåpenet i Kristiansand. Lastebilen ble kjørt av ung mann fra Romeriks-avdelingen, og Arne sørget for å montere alle hyllene på lageret vårt.

Vi kjøpte også inn et regnskapssystem, som vi gjennom årene har hatt tre personer ansatt med ansvar for føringen. I 1996 inngikk vi samarbeid med et regnskapskontor som tok over all føring, og vi konterte alle bilag og fikk ferdige rapporter tilbake.

I nytt kontor i Grenseveien på Helsfyr i Oslo i 1990: organisasjonssekretær Mette Magnusson (t.v.), medarbeider Bodil Moen og generalsekretær Else Repål.

Vårt nåværende regnskapskontor  fører all lønnen vår, resten har vært ført av meg. Vår nåværende revisor, Odd Ivar Lytomt, overtok ansvaret for revisjon i 2012. Han overtok etter sin far, Ivar Lytomt, som hadde vært vår revisor fra 1985. Vi har hatt og har et meget godt samarbeid med vår revisor.

Opp gjennom årene  har vi hatt samarbeid med to enkeltmannsforetak som har utviklet medlemssystem for oss. Deretter inngikk vi samarbeid med et større datafirma som utviklet et medlemssystem for oss etter våre ønsker. I 2013 inngikk vi samarbeid med vårt nåværende medlemssystem som er nettbasert og som gir mulighet for lokallag å logge seg på og ta ut rapporter.

Lokal- og fylkeslag  har gjennom årene vært meget generøse med gaver til Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) øremerket utvikling av våre datasystemer, og dette har kommet godt med. Lagene har også gitt penger til PEFs forskningsfond.

Det har ikke  vært – og er fortsatt ikke – noe latmannsliv å jobbe i PEF. Jeg synes det er viktig å få fram at opp gjennom årene har det vært utført mye frivillighet også fra oss ansatte.

Sekretariatet har en  flott gjeng med ansatte. De sitter inne med mye god kompetanse, og det har vært mye kreativitet i forbindelse med søknader om Dam-midler – så her er det bare å stå på videre!

Til slutt vil  jeg uttrykke stor takknemlighet for den tilliten jeg har hatt hos PEF. Jeg er blitt møtt med fleksibilitet og forståelse gjennom de årene, da jeg hadde store utfordringer med sykdom i egen familie – det har rørt meg mye.

PEF har vært en viktig del i mitt liv. Medlemskapet i nesten 45 år har gitt meg et uvurderlig sosialt felleskap og tilgang til viktig kunnskap om sykdom og behandling. PEF har også vært min arbeidsplass i 22 år. Jeg har fått muligheten til å være en del av en kunnskapsrik og inspirerende administrasjon, og samtidig møtt og samarbeidet med alle de engasjerte tillitsvalgte i PEF. Jeg ønsker PEF lykke til i årene framover!

Terje Nordengen,
Tidligere tillitsvalgt, redaktør og informasjonsansvarlig og generalsekretær i forbundet 2010–2020

For oss som sykepleiere innen dermatologi har dere vært og er dere en god samarbeidspartner! At pasienter med kroniske hudlidelser har et talerør som dere, setter vi stor pris på.

Å lære om egen sykdom, hvordan den arter seg og hvordan en kan ha et godt liv er et viktig fokus for oss hudsykepleiere. Å ha en pasientorganisasjon å henvise til er til stor hjelp – både for oss, men ikke minst for pasientene som slik får mulighet til å treffe andre i samme situasjon.

Som leder av NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi har jeg vært så heldig å få samarbeide med PEF i mange år. Vi har fått økonomisk støtte til å oversette pasientinformasjon og vi har fått stipend for å øke den faglige kompetansen til landets hudsykepleiere. Jeg vet mange av mine kollegaer opp gjennom årene har bidratt som forelesere på hudskoler, og jeg håper vi også i fremtiden kan fortsette med godt samarbeid og god dialog til det beste for alle i dette landet som har en kronisk hudsykdom.

Mange hilsener fra NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi
vedKristine K. Fuskeland, leder