Artikler
60/2022

Inspirerende år

Ragnar Akre-Aas, Tidligere forbundsleder 2009–2018

Jeg var selv  plaget av psoriasis, og jeg kjente pasientgruppene i PEF gjennom mitt mangeårige virke innen helsesektoren på flere nivåer og mitt virke for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og dermed også i FFO. Dermed var det en positiv utfordring å bli forbundsleder i PEF.