Artikler
60/2022

Inspirerende år

Ragnar Akre-Aas, Tidligere forbundsleder 2009–2018

Jeg var selv  plaget av psoriasis, og jeg kjente pasientgruppene i PEF gjennom mitt mangeårige virke innen helsesektoren på flere nivåer og mitt virke for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og dermed også i FFO. Dermed var det en positiv utfordring å bli forbundsleder i PEF.

Oppgavene som forbundsleder  var mangfoldige. De spente fra det å møte med Stortinget og departementer, samarbeide med andre pasientorganisasjoner og samvirke med viktige aktører innen fagmiljøer og relevante økonomiske støttespillere. Det mest positive var samvirke og kontakt med alle de ivrige og dyktige medlemmene i PEF!

Det mest krevende  som forbundsleder var at man ustoppelig og iherdig måtte markere organisasjonen, som ikke var så «mektig» som de store pasientorganisasjonene. Jeg oppfattet at PEF ustoppelig og iherdig måtte bruke stor energi på å markere betydningen av vår organisasjon mot myndigheter, og i «det offentlige rom». I tillegg var det alltid krevende å skaffe økonomiske midler til PEFs ønskede mål.

Uansett; Jeg hadde  interessante, lærerike og morsomme år. Og min konklusjon etter ni år som forbundsleder er at PEF klart er en betydningsfull og nødvendig faktor i norsk helsevesen!

Lykke til i  minst 60 år til, PEF!

Helt siden jeg  ble med og ble ungdomskontakt i ungdomsorganisasjonen, PSO-ung, i sine ganske unge dager, fikk denne organisasjonen rett og slett en spesiell plass i hjertet mitt. Det var helt fantastisk hva samholdet mellom medlemmer, unge som eldre, betydde for enkeltpersoner og medlemmer i styrene rundt omkring i landet. Da jeg ble spurt om å stille til valg som forbundsleder, ville jeg gjerne stille opp og prøve å bidra så godt jeg kunne, gjøre min del – så enkelt var det vel.

Jeg likte godt møtevirksomheten som representantskapsmøter og sentralstyremøter som del av det daglige arbeidet, men også deltakelse i NORDPSO og IFPA var spennende, ikke minst prosjektet i Afrika. Men, disse tingene føltes slik aller mest på grunn av det utrolige engasjementet som medlemmene i sentralstyret og representantskapet hele tiden viste!

Aase Marit Waage,
Tidligere forbundsleder 2003–2006