Artikler
60/2022

Samling og støtte i 60 år

Det skjedde i de dager at personer med psoriasis i sykehuskorridorene begynte å snakke om at de skulle slå seg sammen. 60 år etter er en diagnose blitt til flere.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Hans Coucheron Aamodt ble første formann i ISUP.

Det startet med en annonse i datidens Arbeiderbladet. Skuespiller Hans Coucheron Aamodt ønsket å komme i kontakt med andre som hadde psoriasis for å starte en forening. Det var flere som hadde tenkt samme tanke og snakket om det, ikke minst i korridorene på hudavdelingen ved Ullevål sykehus på 60-tallet. De snakket om at det var et behov for å gjøre hudsykdommen psoriasis kjent og for å samle kreftene og organisere seg.