Artikler
60/2022

– Ein viktig premissleverandør på forsking

Olav Sundnes

Hudlege og seniorforskar Olav ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Dei siste åra har vi sett ei rask utvikling av nye effektive legemidler for hudsjukdomar, noko som har gitt auka livskvalitet for mange. Sjølv om det stort sett er store legemiddelfirma som driv fram utvikling av nye legemidler, så er bakgrunnen for at ein har fått desse ofte fleire ti-år med grundig basal, translasjonell*Ifølgje Store medisinske leksikon er translasjonell forsking medisinsk forsking som byggjer bru mellom grunnforsking og klinisk forsking. Denne typen forsking tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfag til å praktisk nytte i behandling av pasientbehandlingen.og klinisk forsking gjort av andre. Ein skal ikkje legge skjul på at norsk hudforsking nok ikkje har vore like bra og aktiv som i våre naboland Sverige og Danmark, men vi har over nokre år no sett ei positiv utvikling også her til lands.

På landsmøtet i 1976 ble det delt ut forskningsstipendier til dr. Arne Halsos (f.v.), professor Rajka og dr. Ulla Britt Neethe. Her står de sammen med forbundets Finn Stian Pedersen og Knut Fongen.