Artikler
60/2022

– Ein viktig premissleverandør på forsking

Olav Sundnes

Hudlege og seniorforskar Olav ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Dei siste åra har vi sett ei rask utvikling av nye effektive legemidler for hudsjukdomar, noko som har gitt auka livskvalitet for mange. Sjølv om det stort sett er store legemiddelfirma som driv fram utvikling av nye legemidler, så er bakgrunnen for at ein har fått desse ofte fleire ti-år med grundig basal, translasjonell*Ifølgje Store medisinske leksikon er translasjonell forsking medisinsk forsking som byggjer bru mellom grunnforsking og klinisk forsking. Denne typen forsking tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfag til å praktisk nytte i behandling av pasientbehandlingen.og klinisk forsking gjort av andre. Ein skal ikkje legge skjul på at norsk hudforsking nok ikkje har vore like bra og aktiv som i våre naboland Sverige og Danmark, men vi har over nokre år no sett ei positiv utvikling også her til lands.

Tidene da helsepersonell kunne drive med litt forsking på si er over, og forskingsmidlar er ei føresetnad for å kunne drive god forsking. Vi ser dessverre at nålauge for å oppnå større forskingsfinansiering gjennom helseføretak og Norsk forskningsråd berre blir trongare, og det er vanskeleg å nå opp i konkurranse med mange andre svært framifrå forskingsmiljø. I denne samanheng er det gledeleg at vi har hatt Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) som ein viktig bidragsyter over mange år, og PEF har hatt ei avgjerande rolle i å halde oppe aktiviteten i hudforskinga i Noreg. Dette gjeld både bidrag til større forskingsfinansiering gjennom Stiftelsen Dam, men også gjennom PEF sitt eige forskingsstipend. Slike stipend er ein nøkkelfaktor for mange for å kunne starte opp og utvikle gode prosjekt, og vil også bidra til å gjere ein meir konkurransedyktige med tanke på større finansieringar i framtida.

Brukarmedverknad har etterkvart blitt eit sentralt element i moderne helseforsking. Dette er ei svært positiv utvikling da det bidrar til å gjere forskinga både meir relevant samt auke kvaliteten. Her har pasientorganisasjonar ei viktig rolle, og PEF har dei seinare åra bidrege i stor grad. Dette gjeld både tilbakemeldingar og direkte involvering i forskingsprosjekt, formidling av forskingsresultat og ikkje minst i rekruttering av pasientar til kliniske studiar.

Som hudlege og forskar med eit stort ønske om å få til god og nyttig hudforsking framover vil eg takke PEF for dette viktige bidraget, og ser fram til eit tett samarbeid vidare!

Dere gjør en så utrolig viktig jobb ved å være talerør for en svært bred og sammensatt pasientgruppe, i alle aldre og med alt fra lette til alvorlige helseutfordringer og hudsykdommer. Vi i LMI, som er bransjeorganisasjonen for rundt 60 legemiddelselskaper i Norge, ser hver dag hvor viktig det er at pasienter skal bli hørt, involvert og istandsatt til å være en synlig partner i den norske helsetjenesten.

I LMI har vi et eget pasientkontaktutvalg som jobber med dette, og jeg må få takke PEFs generalsekretær Mari Øvergaard som representerer PEF i Pasientbrukergruppen vår. Med dere har flere av våre medlemmer også et nært samarbeid gjennom prosjektet Psoriasis i Norge (PIN-prosjektet), som vi håper og tror skal gi mange gode svar om psoriasisbehandlingen i Norge. Igjen: takk for den viktige stemmen deres, og gratulerer med jubileet!

Hilsen Karita Bekkemellem
Administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Det er en ære for Norsk forening for dermatologi og venerologi å få muligheten å gratulere en så vital og viktig 60-åring med jubileet.

Organisasjonen har ikke bare tilbudt viktig informasjon og støtte for våre kroniske pasienter, men tilbyr også mestringsskole, ulike arrangementer og rådgivningstjenester.

Dere har en viktig rolle og arbeidet deres har en utrolig stor verdi for pasienter og pårørende i hele Norge, så her er det mye å feire og være stolte over. Norsk forening for dermatologi og venerologi er takknemlige for det samarbeidet vi har hatt, resultatene vi har oppnådd og gleder oss til fremtiden videre.

Katarina Zak
Stangeland Leder Norsk forening for dermatologi og venerologi

På landsmøtet i 1976 ble det delt ut forskningsstipendier til dr. Arne Halsos (f.v.), professor Rajka og dr. Ulla Britt Neethe. Her står de sammen med forbundets Finn Stian Pedersen og Knut Fongen.

Et utvalg av tildelinger av PEFs forskningsstipend (utvalg)

1982
En gruppe leger, deriblant professor dr.med. Gunnar Volden, assistentlege Nils-Jørgen Mørk, reservelege Joar Austad, professor dr. med. Per Thune: Kr. 41.000,-

1989
Professor Lasse Bråthen: Kr. 15.000,-Overlege Nils-Jørgen Mork: Kr. 15.000,-Professor Ole Jan Iversen: Kr. 15.000,-Hudlege John K. Livden: Kr. 15.000,-

1991
Lege Siri Aabel: Kr. 25.000,-Universitetslektor Maya Tigalonova: Kr. 25.000,-Overlege Joar Austad: Kr. 50.000,-Professor Ole Jan Iversen: Kr. 50.000,-

1994
Professor Gunnar Volden: Kr. 30.000,-Dr. med. Barnara G. Chrzan: Kr. 30.000,-Overlege Ole Rødland: Kr. 30.000,-Dr. med. Elisabeth Søyland: Kr. 10.000,-Hudlege Line Aulie: Kr. 10.000,-Universitetsstipendiat Astrid Wahl: Kr. 10.000,-

1997
Dr. med. Ole B. Christensen: Kr. 50.000,-NORDPSO: Kr. 50.000,-

2000
«Livskvalitet og psoriasis i Norden»: Kr. 50.000,-Astrid Wahl, HiB og UiB: Kr. 25.000,-Beathe Sitter, Sintef, RiT: Kr. 25.000,-

2003
Professor Jørgen Rønnevig og lege Jan C. Sitek: Kr. 100.000,-

2006
Lege Anne Lene Krogstad: Kr. 350.000,-Lege Morten Dalaker: Kr. 150.000,-

2009
Lege Ellen Slevolden: Kr. 250.000,-Lege Ingrid Snekvik og Ellen Heilmann Modalsli: Kr. 250.000,-

2012
Sykepleier Marie H. Larsen: Kr. 150.000.-

2015
Hudlege Silje Michelsen Solberg: Kr. 100.000,-Hudlege Kjersti Danielsen: Kr. 50.000,-Hudlege Teresa Løvold Berents: Kr. 50.000,-

2018
Hudlege Astrid Lossius: Kr. 100 000,-Førsteamanuensis Beathe Sitter: Kr. 50 000,-Førsteamanuensis Silje Michelsen Solberg: Kr. 50 000,-Leder Kristine Kirkeby Fuskeland for NSFs faggruppe for Sykepleiere i dermatologi og venerologi: Kr. 10 000,-

2021
Lege Mari Løset: Kr. 100 000,-