Hovedsaken: Mangfold
3/2022

– Det handler om bevisstgjøring

Hudlege og førsteamanuensis Jan-Øivind Holm ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo underviser medisinstudenter i dermatologi. Vi stilte han noen spørsmål om mangfold i hudundervisingen.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Hudlege og førsteamanuensis Jan-Øivind Holm sier at vi må bli flinkere til å ikke ta for gitt at alle er hvite.

Foto: Privat

– Hva er utfordrende med å gi riktig huddiagnose i hud som ikke er hvit?

– Hvit hud er fattig på det brun-sorte pigmentstoffet som kalles melanin, og som produseres av pigmentproduserende celler i huden – melanocyttene. Personer med mørk hud er da motsatt melaninrike. Ved betennelser i huden, som eksem og psoriasis, blir blodårene utvidet. Derfor blir utslettet rød. Graden av rødfarge, erytem, er en viktig parameter for å «beregne» hvor syk huden er ved hudsykdom. Eksempelvis er PASI ved psoriasis en viktig formel, som inkluderer erytem, der høy score kvalifiserer for ulike behandlinger. Ved mørk hud vil pigmentstoffet maskere rødfargen, da denne ligger dypere enn pigmentet. Rød og mørk hud blir egentlig bare enda mørkere. Det kan da skje at pasienter med mørk hud får en feil og for lav score på sin betennelse i huden.

Nøkkelen erytem

– Hva lærer medisinstudentene om å sette riktig diagnose i hud som ikke er hvit?

– Det som skjer når blodårene utvider seg ved betennelser blir mye vektlagt ved undervisningen i hudsykdommer. Erytem er rett og slett en nøkkel for å forstå hvordan betennelser oppstår. Vi viser derfor mye bilder av rød hud ved undervisningen. Men; det er et sprang fra å forstå dette teoretisk til faktisk å tolke rødhet og utslett ved ulike grader av mørk hud. Her må vi stadig bli bedre på å minne studentene om hvordan melaninrikdom forstyrrer sykdomsscore. Et annet aspekt er at det finnes ulike anlegg for sykdom hos lyse og mørke, og at vi ikke må glemme hvordan hyppighet av ulike sykdommer varierer i ulike populasjoner.

Har norske hudleger og medisinstudenter i dag god nok kunnskap om å identifisere hudsykdommer i hud som ikke er hvit?

– Norske hudleger er erfarne og har jo i dag mange pasienter med mørk hud i sin praksis. Likevel er jeg sikker på at mange vil kjenne seg igjen i problemet med å score mørk hud. Når det gjelder studenter må vi bli flinkere til å ikke ta for gitt at alle er hvite, og balansere bruk av bilder i undervisningen på en slik måte at alle hudtyper dekkes.

«Norske hudleger er erfarne og har jo i dag mange pasienter med mørk hud i sin praksis. Likevel er jeg sikker på at mange vil kjenne seg igjen i problemet med å score mørk hud»

Tilbakemelding fra studentene

– Hva gjøres for å øke kunnskapen om å identifisere hudsykdommer i ulike hudtyper?

– Det handler om bevisstgjøring. Studenter har vært flinke til å gi oss undervisere tilbakemelding, også på dette. Jeg veileder nå to medisinstudenter til prosjektoppgave over dette temaet. I den ene oppgaven skal vi teste ut hvordan vi kan bruke fargemåler- colorimeter- for å definere denne vanskelige rødfargen hos de med melaninrik hud, sier hudlege Jan-Øivind Holm.