PEF rundt
4/2022

På styremøte i PEF Telemark

PEF Telemark hadde styremøte torsdag 6. oktober, og vi hadde besøk av Thea Kristine Lande fra forbundet sentralt. Hun presenterte prosjektet «Godt voksne smørehelter». I samarbeid med forbundet vil PEF Telemark være med å tilrettelegge for at det kan gjennomføres smørekurs i Telemark våren 2023. Her sitter Thea og Vidar O. Haugen, leder i PEF Telemark.

Foto: Helge Holmberg