Aktivitet
4/2022

Kurs for deg med hudsjukdom

Hudavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus arrangerer kurs 25. januar 2023 kl. 9.00-13.00.

Tema for dagen er:

  • Å leve med hudsjukdom

  • Erfaringar med hudsjukdom – ein brukarrepresentant fortel

  • Erfaringsutveksling

  • Trygd – støtteordningar

  • Hudpleie

Er deltaking på digital temadag aktuelt for deg? Om du vil vera med, må du disponere eigen pc med kamera. Du vil få instrukser i forkant av møtet og reglar for personvern blir ivaretatt. Du må ha tilvising frå hudlegen din for å delta. Dei som leiar kurset er hudlege, hud-sjukepleiar og brukarrepresentant.

Prisen er vanleg takst for konsultasjon. Påmelding ved å ringe til Hud poliklinikk på telefon 55 97 39 50, på epost til sb_hbe_hudkurs@ihelse.net eller kontakt personalet på lysavdelinga på Haukeland eller i Knarvik. Påmeldings­fristen er 11. januar 2023.