Nytt fra forbundet
4/2022

Utlysning av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam lyser nå ut midler til forskningsprosjekter. Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel Psoriasis- og eksemforbundet.

Formålet med forskningsmidlene er å gi støtte til helseforskning som er rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folke­helsearbeid. Et annet formål er å knytte forskning tettere opp mot de helseut­fordringer innbyggerne i Norge møter.

Dette kan det søkes om

  • Forskning i tråd med formålet.

  • Forskning i regi av en forskningsansvarlig institusjon som er norsk (prosjektleder må være tilknyttet forskningsansvarlig institusjon).

  • Minimum 1 500 000 og maksimalt 3 000 000 kroner. 10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent.

  • Prosjekter med varighet inntil 36 måneder. For PhD-prosjekter der det søkes om tre årsverk som stipendiat, kan det søkes om varighet på inntil 72 måneder. Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

Å søke støtte via PEF

Vurderer du å søke om støtte via Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)? Da anbefaler vi deg at du gjør deg godt kjent med retningslinjene, som du finner på nettsidene til Stiftelsen Dam. Det er viktig å sette seg inn i retningslinjene og følge de formelle kravene. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil forkastes av Stiftelsen Dam.

De som ønsker å søke om forskningsmidler gjennom PEF, må være i kontakt med oss innen 15. januar 2023 for en innledende prat. Alle søknader behandles konfidensielt.

PEF kan åpne søknadsskjema for søker/forsker i søknadssystemet Damnett. Skissesøknad må være sendt inn til PEF via Damnett innen 1. februar 2023. PEF sender søknaden til Stiftelsen Dam innen fristen 15. februar. Det er viktig at søker er tilgjengelig for å gjøre eventuelle endringer i søknaden i perioden 1. februar til 15. februar.

Les mer om utlysningen på Psoriasis- og eksemforbundets nettside hudportalen.no.

For mer informasjon og spørsmål ta kontakt med rådgiver organisasjon og helsefag Thea Kristine Lande i Psoriasis- og eksemforbundet på telefon 45 20 48 01 eller epost thea.lande@pefnorge.no