Litteratur
4/2022

Lettlest om hud

Jeg tror og håper at denne boken er skrevet på en måte som gjør at alle kan lese den.

Tekst:
Katrine Eikeland

Helsefaglig rådgiver i Psoriasis- og eksemforbundet

Boken «Hudfrisk. Om hudens basale behov, tørr hud og hudpleie» er skrevet av hudlegene Teresa Løvold Berents og Jan-Øivind Holm ved Oslo universitetssykehus. Boken handler, som oppgitt i tittelen, om hudens basale behov, tørr hud og hudpleie. Den er lettlest og gir en fin innføring i hud, med spesielt fokus på tørr hud. Den er inndelt i flere korte kapitler, med oversiktlige undertitler som gjør boken lett å lese og finne fram i.

Boken oppgir å henvende seg først og fremst til sykepleiere som kommer i kontakt med huden i ulike nivåer i helsetjenesten. Den oppgir også å henvende seg til andre yrkesprofesjoner som arbeider med hud. Samtidig tror og håper forfatterne at boken er skrevet på en måte som gjør at alle kan lese den.

«Boken redegjør blant annet for hudens funksjon, hva tørr hud er, kløe og hva det innebærer å leve med tørr hud»

Nettopp dette syns jeg de lykkes godt med gjennom skrivemåten og formen. Språket er forståelig, noe faguttrykk brukes, men ofte er det lagt til små faktabokser og illustrasjoner som gir økt forståelse. Boken redegjør blant annet for hudens funksjon, hva tørr hud er, kløe og hva det innebærer å leve med tørr hud. Noe av informasjonen er rettet mot forskjellige hudsykdommer, men man lærer også mye om huden generelt.

I boken belyses viktigheten av behandling og forebygging ved tørr hud. Hudlegene skriver informativt og godt om fuktighetskremer, oljer og salver.