Aktuelt
4/2022

Forskningsnyheter

Flere gode nyheter ble presentert på EADV-konferansen i høst.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Konferansen European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) er en årlig konferanse innen dermatologi og venerologi. I år ble den arrangert 7.-10. september, og det var for 31. gang. Ifølge den medisinske publikasjonen Medicom Medical Publishers var det flere gode nyheter innen behandling av diagnosene psoriasis, atopisk eksem og hidradenitis suppurativa (HS) som ble presentert på konferansen. Her er et lite utvalg:

Psoriasis

I behandlingen av psoriasis viser det seg at nye orale TYK2-hemmeren deucravacitinib (Sotyktu) mot moderat til alvorlig psoriasis opprettholder sin effekt over hele to år. Man ser at behandlingen er stabil med en langsiktig effekt som varer opp til uke 112. Denne behandlingen ble nylig godkjent av det amerikanske mat- og legemiddelverket Food and Drug Administration (FDA), og resultatmålene var svært like de som ble sett etter ett år.

Atopisk eksem

Behandlingen AK-hemmeren baricitinib (legemiddelet Olumiant) kan være et alternativ i behandlingen av atopisk eksem hos barn. En studie om dette legemiddelet, «BREEZE-AD-PEDS»-studien, viste at baricitinib førte til klar eller nesten klar hud hos over 40 prosent av deltakerne. Barn og ungdom med atopisk dermatitt (AD) ble behandlet med forskjellige doser av JAK-hemmeren, og høydosegruppen oppnådde klar eller nesten klar hud ved uke 16. Dermed er baricitinib vurdert som et potensielt behandlingsalternativ med en gunstig nytte-risiko-profil for barn og ungdom mellom 2 og 18 år, som har moderat til alvorlig AD og som er kandidater for systemisk behandling.

HS

Det er stort potensial for at behandlingen sekukinumab (legemiddelet Cosentyx) er den neste biologiske behandlingen av hidradenitis suppurativa (HS). I to amerikanske studier secukinumab, der 1 000 HS-pasienter deltok, viste det seg at over 40 prosent av pasientene oppnådde Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR). HiSCR er et validert verktøy for å vurdere anti-inflammatorisk effekt av behandlinger. I tillegg fikk 40 prosent av pasientene en reduksjon av bluss, smerter og abscesser. Sammen med sikkerhetsdata som var i samsvar med tidligere studier, gjør disse resultatene sekukinumab til en sannsynlig kandidat for fremtidig behandling av HS.