Nytt fra forbundet
4/2022

Nytt fra likepersonsutvalget

Likepersonsutvalget i Psoriasis- og eksemforbundet arbeider målrettet med å tilrettelegge utviklingen av likepersonsarbeidet til organisasjonen.

Tekst:
Liv Skovdahl

Likepersonskoordinator og leder i likepersonsutvalget

I samarbeid med generalsekretær Mari Øvergaard gjennomførte likepersonsutvalget et arbeidsmøte i forbundets kontorlokaler fredag 28. oktober. Utvalget som består av Liv Skovdahl, leder og medlem Gunn Grav Graffer, ønsket velkommen til Torild Lokøen som nytt utvalgsmedlem. Organisasjonsrådgiver Arve Josefsen presenterte seg og sine arbeidsoppgaver.

På agendaen sto visning og plan for bruk av en ny likepersonfilm, plan for oppdatert likepersonsnettside, likepersonschatten og dens fremtid. I tillegg snakket vi om grunnopplæringen av likepersoner og planen for likepersonskurs i 2023. Likepersonsnettsiden er i stadig utvikling for å forenkle og forbedre mulighetene for best mulig å betjene medlemmene hensiktsmessig. Likepersonschatten er forholdsvis nystartet og under innarbeiding. Dette følges godt opp, og omfang og tilslutning vil sannsynligvis øke etter hvert som tjenesten blir bedre kjent.

Likeperson – hva er det?

Bør det være en annen betegnelse som gjør begrepet enklere å forstå? Eller vil en endring av begrepet være forvirrende når et så innarbeidet navn som også brukes av Studieforbundet Funkis og de fleste organisasjoner helt tilbake til 2011-2012. Tidligere var betegnelse som kjent likemann.

Grunnopplæringen av likepersoner er et tradisjonsrikt område i PEF, og det fungerer som et startpunkt for medlemmer som ønsker å bli likepersoner. Opplæringen er et «must» og en nødvendig kilde til repetisjon og oppdatering for tidligere godkjente likepersoner.

Kurs i 2023

Det ble klart at helgen 15.-16.april vil være passende for et likepersonskurs neste år, og utvalget starter umiddelbart arbeidet med programmet og tilrettelegging.

I tillegg jobbes det med å utvikle nettbaserte kursmoduler, slik at noe av opplæringen kan gjøres foran en skjerm hjemme, som et supplement til de mer tradisjonelle kursene.

Her finner du oversikten over likepersoner i Psoriasis- og eksemforbundet.