Forbundslederen
4/2022

Til tillitsvalgte og administrasjon: Takk for jobben dere har utført for PEF i 2022

Tord Johansen

Stolt leder i Psoriasis- og eksemforbundet

Tord Johansen

Det er et strålende høstvær over Helgeland når jeg skriver denne teksten. Det kan en ikke si har vært et kjennetegn for året som lakker og lir mot slutten. Jeg kan formelig kjenne lukten av kaffe og pepperkaker fra mange små, litt større og store steder i landet.

Vi vet fra statistikken at det på alle steder i landet vårt er mennesker med en eller flere som tilhører våre diagnosegrupper. Og sågar er vi ofte beheftet med helt andre følgesykdommer, som fremstår som av de alvorlige typene.

Jeg hadde et håp om en vakker drøm, der det gjennom statsbudsjettet for neste år ble påplusset midler til behandlingsreiser både for hud- og leddplagede. Men den gang nei. I skrivende stund så vi ikke noe til det i Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, noe som er svært beklagelig og skuffende. Nye og dyre medisiner har fått innpass, og de som ikke tåler disse preparatene finner stort sett nedbygde hudavdelinger – og kraftig reduksjon i bevilgninger til behandlingsreiser. Dessverre!

Det er en ting som alle kan gjøre, og som vil bli lagt merke til. Kvinne som mann, barn, ungdom og seniorer: Gå til legene og SØK, SØK, SØK om å få dra på behandlingsreise. La fastleger og hudleger, selv med lang ventetid, få oppleve vårt ønske, som er å komme til sol og varme.

Under årets VPD (Verdens psoriasisdag) ble et av våre mange prosjektet presentert på Litteraturhuset i Oslo. Bokprosjektet «Tekstur. Historier om hud», der forskjellige medlemmer har deltatt og satt ord på vår daglige situasjon, var et flott arrangement. Hele sentralstyret var tilstede, og arrangementet ble fint ledet og fremdrevet av vår redaktør og kommunikasjonsansvarlig Eldrid Oftestad, tusen takk.

Ett av diktene i boken heter «Et lite liv» og det går som følger:

«Det eneste jeg trenger er sola

Sola, krem og humor

Om litt er flekkene borte

Og jeg er slik jeg var før.»

Årets siste sentralstyre er unnagjort. Det var gode diskusjoner og mange gode innspill som forhåpentlig er til det beste for hele PEF og gode vedtak for alle.

I november fikk vi vår adventskalender for i år. Håper dere tok vel imot pakken med kalenderne.

Straks er Valle Marina på Gran Canaria som behandlingssted historie. Jeg vil på vegne av mange pasienter som har fått oppleve tre uker på Valle si: TUSEN HJERTELIG TAKK til Elisabeth, Mabell & Co for gode dager, god behandling og fantastiske minner for livet. PEF takker og bukker.

Så går behandlingsferden videre til Tenerife og Vintersol. HUSK OG SØK SØK SØK for å få ja til å reise.

Mange prosjektstillinger har vi en periode hatt gleden av å ha hos oss. Jeg vil rette en takk til dere jenter og hanen i kurven. Sammen med dere utvikler vi PEF videre.

Da står det bare igjen å ønske alle en fin advent og ei riktig god jul når den kommer.

Ta vare på hverandre.