Litteratur
4/2022

– Opplevde fellesskap

Magnus Harding fulgte PEFs skrivekurs i helsefremmende skriving. Han fikk inntrykk av at deltakerne fikk mye ut av det.

Skrivekurset til Psoriasis- og eksem­forbundet (PEF) ble en del av felt­arbeidet i mastergradstudiene til Magnus Harding i antropologi ved Københavns Universitet. Han fullførte masteroppgaven «Writing groups and wellbeing. Crafting selves and communities through storytelling» i mai. PEFs skrivekurs var en del av organisasjonens prosjekt «Helsefremmende skriving i koronatid». Harding ønsket å undersøke sammenhengen mellom kreativ skriving og helse, og i tillegg til å følge kurset, intervjuet han flere av deltakerne.

– Jeg er veldig interessert i hvordan skriving kan bidra positivt til menneskers følelse av trivsel, og jeg valgte å jobbe med dette temaet i min masteroppgave. Jeg sa ja til å følge kurset, fordi skrivekurset passet til mitt forskningsområde og fordi Kjersti Wold har stor erfaring med å jobbe med skrivning som et verktøy til å fremme menneskers trivsel og helse, forteller Harding.

Forfatteren Kjersti Wold var en av kurslederne på skrivekurset til PEF. Wold har skrevet bøkene «Helse­fremmende skriving» og «Skriv ditt liv» og er en dreven kursholder i helsefremmende skriving. Helse­fremmende skriving handler kort sagt om å bruke skriving som verktøy for å fortelle sin egen historie som kan bidra til å øke livskvaliteten. Wold ledet skrivekurset sammen med forfatter Siri Amalie Oftestad.

Opplevde anerkjennelse

Etter å ha fulgt skrivekurset og snakket med flere av deltakerne fikk Harding inntrykk av at de fikk mye ut av det.

– De kunne speile seg hos de andre deltakerne og oppleve anerkjennelse fra flere som hadde opplevd liknende situasjoner, og de følte at de ble bedre i å skrive.

I masteroppgaven sin sammenlikner Harding skrivekurset til PEF med et annet skrivekurs for mennesker med psykiatriske diagnoser. Han konkluderer med at sistnevnte kurs lyktes bedre i å øke deltakernes velvære eller livskvalitet enn PEFs kurs. Inntrykket hans er at det var mer helsefremmende å skrive om andre ting enn sin diagnose for å øke livskvaliteten.

– Det virket som gruppen som møttes for å skrive om alt annet enn sin diagnose, fikk mer utbytte siden de ikke var begrenset av å ta utgangspunktet i sin diagnose. For dem var det enormt frigjørende at de for en gangs skyld kunne legge sine diagnoser til side og utforske andre sider av sin personlighet og historie. Flere av deltakerne i PEFs skrivekurs fortalte meg at de syntes det var begrensende at de først og fremst skulle være opptatt av diagnosen sin. Men det betyr ikke at de ikke fikk noe ut av å delta på kurset. Det virket virkelig som de fikk det ved å være en del av et felleskap med folk som forstod situasjonen og derfor kunne gi sin støtte, og så følte de på mestring i form av at de ble dyktigere til å skrive.

Prosjektleder Eldrid Oftestad ble ikke intervjuet av Magnus Harding til masteroppgaven hans. Kursleder og forfatter Siri A. Oftestad og Eldrid Oftestad er søstre.