PEF rundt
1/2024

Årsmøte i Telemark

PEF Telemark avholdt sitt årsmøte tirsdag 6. februar på Borgehaven Aktivitetssenter med 20 personer tilstede.

Tekst:
Helge Holmberg

PEF Telemark og omegn

Leder Vidar O. Haugen i PEF Telemark og leder Rita Andersen for FFO Vestfold og Telemark på medlemsmøte i PEF Telemark.

Rita Andersen (leder av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark) ble valgt til dirigent og Aage Fredin til referent.

Rita ledet årsmøte med stø hånd. Sekretær Aage Fredin refererte årsberetningen som ble enstemmig godkjent. Regnskapet ble lest opp av kasserer Helge Holmberg, og det ble også enstemmig godkjent. Det var kommet inn to forslag fra styret, ett om tilskudd til helsereiser og ett om valg av delegater til PEF’s landsmøte. Begge forslagene ble enstemmig godkjent. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og valget gikk greit uten kommentarer. Etter årsmøte ble det servert snitter, kaffe og kake

Styret i Telemark og omegn: Foran fra venstre Turid Hanssen og Torunn Tollefsen.

Bak fra venstre: Bjørn Slettene, Helge Holmberg, Vilde Svenkesen, Vidar O. Haugen og Aage Fredin. Nestleder Anne Øverbø var ikke til stede.

PEF Telemark avholdt medlems­møte tirsdag 9. januar med 19 personer tilstede. Denne kvelden hadde vi storfint besøk av lederen for FFO Vestfold og Telemark, Rita Andersen, som hadde tatt turen fra Seljord til Porsgrunn for å fortelle oss om FFO nasjonalt og lokalt, samt bruker­medvirkning og hvor viktig brukerstemmen er i råd og utvalg i kommunene og i fylket. Det ble servert kaffe, rundstykker og kaker. Kvelden ble avsluttet med lotteri med mange fine gevinster.