Hovedsaken: Kunstig intelligens
1/2024

– KI kan bli en verdifull ressurs

Vi spurte Hudlegeforeningens leder Ingeborg Margrethe Bachmann om hvilken rolle hun tror kunstig intelligens (KI) vil få i dermatologien fremover.

Tekst: Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

– Samlet sett tror jeg ikke vi skal være så redd for KI og andre teknologiske fremskritt, sier Hudlegeforeningens leder Ingeborg Margrethe Bachmann.

– Jeg tror KI kommer til å få en plass innen både pasientnære diagnostiske områder og når det gjelder tolkning og sortering av store tekstfiler, som for eksempel datajournaler. Eksempel på det første kan være mønstergjenkjenning og analyse av ulike hudutslett, dermatoskopibilder eller mikroskopifunn. Eksempel på det andre er at KI analyserer en omfattende journal og basert på dette foreslår videre utredning, undersøkelser eller diagnoser. Det kan også være at KI blir nyttig til å sortere store datamengder og systematisere tidligere prøvesvar og behandling. KI kan bidra med skreddersydd behandlingsopplegg basert på analyse av pasientdata. Sannsynligvis vil vi se KI på mange områder og i større omfang enn vi klarer å se for oss i dag, sier Ingeborg Margrethe Bachmann, leder i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV).

Kjenner Hudlegeforeningen eksempler på vellykket implementering av kunstig intelligens i diagnostisering eller behandling av hudsykdommer nasjonalt eller internasjonalt?

– Her er det nok diagnostikk og vurdering av svulster i hud som er mest utprøvd. Ved hjelp av maskinlæring er det utviklet ulike verktøy som via foto eller dermatoskopi lager en sannsynlighetsberegning for om det foreligger hudkreft eller ikke. På samme måte finnes automatiserte billedverktøy som kan bidra i oppfølging av pasienter med mange føflekker eller tidligere gjennomgått føflekkreft.

Hvilke utfordringer kan bruk av kunstig intelligens medføre i dermatologien?

– Det er alltid fare for at et kommersielt marked som spiller på befolkningens frykt for sykdom, særlig kreft, kan komme til å selge tjenester som det ikke er medisinsk indikasjon for. Videre kan man tenke seg at KI kan generere informasjon om risiko for sykdom eller andre helsedata som kan gjøre at individ ikke får tilgang til deler av arbeidslivet, eller nektes livsforsikring. Samlet sett tror jeg ikke vi skal være så redd for KI og andre teknologiske fremskritt. KI kan bli en verdifull ressurs som gir støtte i kliniske beslutninger og bidrar til persontilpasset medisin og forbedret pasientbehandling, sier Hudlegeforeningens leder Ingeborg Margrethe Bachmann.