Aktuelt
1/2024

Nytt anbud på biologiske legemidler

Nytt av året er at apotekene kan gjøre bytte av disse legemidlene.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Sykehusinnkjøps anbudslister for TNF / BIO-medisiner (biologiske legemidler) for behandling av ledd- og huddiagnoser i helseregionene i landet ble offentliggjort i februar i år. Anbe­falingene gjelder fra og med 1. februar 2023 frem til 2024.

Fra og med i år er det også slik at apotekene kan gjennomføre bytte av biotilsvarende legemidler, etter at Stortinget vedtok i 2021 å endre paragraf 6-6 i Lov om apotek (apotek­loven) slik at biotilsvarende legemidler kan bli byttbare i apotek. Et biotil­svarende legemiddel er en kopi av et allerede godkjent biologisk legemiddel (original).

På nettsidene til Direktoratet for medisinske produkter kan du lese mer om bytte av legemidler i apotek.

Også denne gangen er innkjøps­avtalen delt i to, en avtale for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF sammen, og en for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. Det vil si at ved enkelte diagnoser er det geografien som avgjør hvilket legemiddel som anbefales.

I de diagnosene der Sykehusinnkjøp har mottatt tilbud fra flere legemiddelfirmaer på samme virkestoff (biotilsvarende og generika) listes kun rimeligste alternativ i rangeringen per indikasjon. Dette gjelder virkestoffene adalimumab, infliksimab, etanercept og rituksimab.

Anbudsvinnere

For virkestoffet adalimumab er det valgt to leverandører som foretrekkes i alle helseregionene, og det er de biotilsvarende legemidlene Yuflyma og Amgevita med virkestoffet adalimumab.

For personer med psoriasisartritt og psoriasis, som behandles med virkestoffet adalimumab, anbefales Amgevita i regionene Helse Sør-Øst og Helse Nord. I Helse Vest og Helse Midt-Norge anbefales Yuflyma for personer med psoriasisartritt og for voksne med psoriasis. For barn og unge med psoriasis i disse regionene anbefales Amgevita (barn til og med 4 år) og Yuflyma (barn og unge opp til 30 kg).

Når det gjelder virkestoffet etanercept er legemiddelet Enbrel anbudsvinner for alle helseregionene. Det er et biotilsvarende legemiddel som brukes i behandling av både psoriasis og psoriasis­artritt.

HS og atopisk eksem

For personer med hidradenitis suppurativa (HS) anbefales det biotilsvarende legemiddelet Amgevita for virkestoffet adalimumab i Helse Sør-Øst og Helse Nord. I regionene Helse Vest og Helse Midt-Norge er det biotilsvarende Yuflyma som anbefales for virkestoffet adalimumab.

Ved behandling av atopisk eksem er det ingen geografisk forskjell. For voksne over 18 år med alvorlig atopisk eksem anbefales legemiddelet Olumiant med virkestoffet baricitinib. Dette legemiddelet tilhører JAK-hemmergruppen. JAK-hemmere er en type legemiddel som er kjemisk fremstilt.

For eksempasienter i alderen 12-17 år anbefales legemiddelet Rinvoq med virkestoffet upadacitinib. For barn i aldersgruppene 6 måneder-6 år og 6-11 år anbefales legemiddelet Dupixent med virkestoffet dupilimab.

Se anbefalingene for Helse Sør-Øst og Helse Nord.

Se anbefalingene for Helse Vest og Helse Midt-Norge.