Sykepleieren har ordet
1/2024

– Tilfeldighetene rår

60 prosent av kommunene i Norge sier det er vanskelig å gi innbyggerne gode rehabiliteringstjenester.

Tekst:
Eldrid Oftestad

Redaktør i Hud & Helse

Riksrevisjonen undersøkte rehabili­te­rings­­­tilbudet i norske kommuner i 2012. Det ble avdekket betydelige mangler, men Riksrevisjonens nye undersøkelse viser at hele seks av sju kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området.

I en spørreundersøkelse utført av Riksrevisjonen svarer over 60 prosent av kommunene at det er vanskelig å gi innbyggerne gode rehabiliterings­tjenester. Det er store nasjonale for­skjeller både mellom kommuner og i spesialist­helsetjenesten.

– Vi har alle krav på likeverdig helsehjelp uavhengig av hvor vi bor, men flaks og tilfeldigheter avgjør om og hvilken rehabilitering du får. Slik skal det ikke være, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en presse­melding fra Riksrevisjonen.

Ifølge loven skal alle kommuner ha lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig for de som trenger rehabilitering. Likevel mangler mer enn 85 prosent av kommunene en eller flere av disse i arbeidet med rehabilitering. Ingen kommuner tilbyr alt en rehabiliteringspasient kan komme til å trenge fra kommunen.

Også i spesialisthelsetjenesten er det tilfeldighetene som rår når det kommer til hvem som får rehabilitering. Dessuten er det stor variasjon i hvor mange som faktisk får hjelp. Helse Midt-Norge leverer mest rehabilitering, Helse Vest minst. Flere sykehus mangler dessuten viktige rehabiliteringstjenester.

Blir du utsatt for en ulykke, får slag eller lider av en kronisk sykdom, er sannsynligheten stor for at du trenger rehabilitering. Rehabiliteringen skal være behovsbasert, men mange får altså ikke hjelpen de trenger. Det får store konsekvenser for helse, arbeidsevne, familieliv og fritid.

– Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får det de har behov for, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Her kan du lese Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering.