Kartlegging
1/2024

Måleverktøy for livskvalitet hos barn med hudsykdom

Skjema for å måle livskvalitet for barn med hudsykdommer er nå tilgjengelig på norsk.

Jose H. Alfonso

Overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og seniorforsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

Teresa L. Berents

Overlege og allergolog ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitets­sykehus, Rikshospitalet og Regionalt Senter for astma, allergi og overfølsomhet

Astrid H. Lossius

Sengepostoverlege og forsker ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Dermatologisk livskvalitetsskjema for barn med hudsykdommer, Children Dermatology Life Quality Index (CDLQI) © er et validert spørreskjema som brukes til å kartlegge hvordan en kronisk hudsykdom påvirker livskvaliteten til barn. CDLQI©-spørreskjemaet ble utviklet av School of Medicine, University of Cardiff i Wales i Storbritannia. Det ble først publisert i 1995.

CDLQI© består av ti spørsmål rettet mot livskvalitet og er et nyttig verktøy i klinikken og kan være til hjelp i valg av og i oppfølging av behandlingen av kronisk hudsykdom. Spørreskjemaet er validert for aldersgruppen 4 til 16 år.

Tegneserie for yngre barn

Slik ser ett av spørsmålene i tegneserieversjonen av livskvalitetskjemaet ut.

Illustrasjon: © M. S. Lewis-Jones, A. Y. Finlay. June 1993. Illustrations ©Media Resources Centre, UWCM. Dec 1996

Spørreskjemaet finnes også som en tegneserie, Cartoon (CDLQI) ©, hvor hvert spørsmål er illustrert, noe som gjør skjemaet mer barnevennlig og morsomt for yngre å fylle ut. Tegneserieutgaven av spørreskjemaet er validert og egner seg for barn opp til 11-12 år.

Spørreskjemaet er oversatt til flere språk, også til norsk. I samråd med universitetet i Cardiff og etter deres godkjenning, har vi videreutviklet det illustrerte skjemaet slik at «Cartoon CDLQI» nå er også tilgjengelig på norsk. Vi håper og tror at dette vil gjøre det lettere og morsommere for norske barn og foreldre å fylle ut opplysningene om hudsykdommen. Arbeidsgruppen besto av artikkelforfatterne, samt hudlegene Eva M. Rehbinder og Kim M. A. S. Endre. Prosjektet ble finansiert av Seksjon for hudsykdommer ved Oslo universitets­sykehus.

Til daglig bruk

Vi gleder oss til å ta det nye skjemaet i bruk i vårt daglige kliniske arbeid på poliklinikken og sengeposten. Vi takker Dr. Faraz Ali, Dermatology Quality of Life Administrator ved University of Cardiff for å legge til rette for tilpasningsprosessen av tegneserien.

Referanser:

  1. https://www.cardiff.ac.uk/medicine/resources/quality-of-life-questionnaires/childrens-dermatology-life-quality-index

  2. Lewis-Jones MS, Finlay AY. The Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI): initial validation and practical use. Br J Dermatol, 1995; 132: 942-949.

  3. Holme SA, Man I, Sharpe JL, Dykes PJ, Lewis-Jones MS, Finlay AY. The Children’s Dermatology Life Quality Index: Validation of the cartoon version. British Journal of Dermatology 2003; 148: 285-290.