PEF rundt
2/2022

Årsmøte i PEF Telemark

Fra venstre Aage Fredin, Helge Holmberg, Anne Øverbø, Torunn Tollefsen og Bjørn Slettene. Sittende foran leder Vidar O. Haugen.

Hudlege Olav Laastad takkes for godt samarbeid av Vidar O. Haugen.

Det var 26 medlemmer tilstede på PEF Telemark sitt årsmøte 8. mars 2022. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent, det samme ble valgkomiteens innstilling til nytt styre. Hudlege Olav Laastad var spesielt invitert. Laastad har gått over i pensjonistenes rekker og ble overrakt en gave som takk for godt samarbeid gjennom mange år.